Domenopedia

Być może część z Was nie jest pewna, co oznaczają niektóre nazwy i skróty takie jak IDN, Faza Sunrise, ICANN itp. często pojawiające się w temacie nowych domen najwyższego poziomu. Im bliżej wejścia na rynek ogólnodostępny nowych końcówek, tym częściej w mediach, będą pojawiać się nowe sformułowania, nieznane dla części z Was.

Przygotowaliśmy, więc  słownik pojęć, który wyjaśni chociaż część z nich:

Parkowanie domeny

Parkowanie domen, czyli rejestracja nazwy domeny bez używania jej do takich usług jak poczta e-mail lub strona internetowa. Celem takiego działania może być rezerwacja nazwy domeny do przyszłego wykorzystania, dla ochrony przed cybersquattingiem lub też właśnie do działań cybersquatterskich.

Parkowanie domen można podzielić na monetyzowane i niemonetyzowane. W tym pierwszym przypadku, na stronie są wyświetlane reklamy i rejestrant domeny osiąga z tego tytułu jakiś przychód. Parkowanie niemonetyzowane można rozpoznać po stronie, na której widnieje komunikat „Under Construction” lub „Zapraszamy wkrótce”. Może też być zupełnie pusta.

DNS (Domain Name System)

DNS (pol. „system nazw domenowych”) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232

DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług sieci Internet.

IDN (Internationalized Domain Name)

IDN – nazwy domen zawierające znaki spoza ASCII, czyli m.in. litery ze znakami diakrytycznymi (np. w języku polskim litery z takimi znakami, to: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

Ponieważ system nazw domenowych opiera się na siedmiobitowych znakach standardu ASCII, wielojęzyczne nazwy domen internetowych są przekształcane z formy zapisanej w Unikodzie do znaków siedmiobitowych opierając się na sposobie zapisu zwanym Punycode.

Domena gTLD (Generic top-level domain)

Tą nazwą określa się domeny najwyższego poziomu, które nie są domenami krajowymi (ccTLD).

Początkowo wszystkie domeny gTLD posiadały trzyliterowe rozszerzenia i były to pierwsze rozszerzenia, w których można było rejestrować własne nazwy domen. Były to: .COM, .NET, .ORG, .EDU, .GOV i .MIL.

W roku 2000 i 2005 powstały nowe domeny gTLD:
.AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .PRO, .JOBS i .TRAVEL,

Domena najwyższego poziomu / TLD

Domena najwyższego poziomu (ang. TLD – Top-Level Domain) – domena internetowa, powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Są one tworzone i zarządzane przez IANA i ICANN.

Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w „pl.wikipedia.org” domeną najwyższego poziomu jest „org”.

Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP.

Domena ccTLD (country code top-level domain)

Krajowa domena najwyższego poziomu, którą można rozpoznać po dwuliterowym
rozszerzeniu, np: .PL – Polska, .DE – Niemcy, .CZ – Czechy.

Domenami ccTLD zarządzają zazwyczaj krajowi operatorzy (w Polsce – NASK), którzy są odpowiedzialni min. za tworzenie nowych i techniczne utrzymanie już istniejących domen krajowych.

Domena drugiego poziomu (ang. second level domain)

W Domain Name System domeną drugiego poziomu jest domeną znajdującą się w strukturze poniżej domeny najwyższego poziomu (TLD), inaczej ujmując domena drugiego poziomu jest subdomeną domeny najwyższego poziomu.

Domeny drugiego poziomu są bardzo często rejestrowane przez rejestratorów krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD). Dla przykładu w Polsce bardzo popularną domeną drugiego poziomu jest .com.pl.

W niektórych rejestrach (np. brytyjskim – .uk) w ogóle nie można zarejestrować domeny drugiego poziomu – dla firm, instytucji i osób prywatnych dostępne są tylko domeny trzeciego poziomu zakładane w domenie .co.uk.

Jakie są etapy rejestracji nazw najwyższego poziomu?

rejestracja-gtld-fb-v2a

Kto odpowiada za rejestr nowych domen i ich wprowadzenie na rynek?

ICANN

(ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów) to instytucja odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Została powołana do życia 18 września 1998 r. w celu przejęcia od rządu USA funkcji nadzorowania technicznych aspektów Internetu.
Formalnie ICANN jest prywatną organizacją non-profit, o statusie firmy zarejestrowanej w stanie Kalifornia, której rząd USA przekazał czasowo prawo nadzoru nad systemem DNS, przydziałem puli adresów IPv4 oraz IPv6 dla tzw. Regional Internet Registries RIR oraz rejestracją numerów portów.

Rejestr (ang. Registry)

Rejestr jest to organizacja, która jest odpowiedzialna za rejestrację i utrzymanie domen: krajowych (ccTLD) (np. NASK w domenie .PL) lub domen najwyższego poziomu np. Telnic w domenie .TEL.

Rejestrator (ang. Registrar)

Rejestrator jest to firma pośrednicząca, która na mocy porozumienia z danym rejestrem ccTLD lub gTLD, rejestruje domeny dla abonentów (użytkowników
domen). Takim rejestratorem jest np. firma AZ.pl, która posiada akredytację na różne rozszerzenia domen: .PL, .AT, .RU, .COM, .NET czy .TEL.

Kiedy nastąpi start?

Pierwsze domeny najwyższego poziomu, będą dostępne dla zainteresowanych ich rejestracją już od stycznia 2014 roku. Cały proces wdrożenia nowych domen będzie kontynuowany do 2015 roku. Jest ich bowiem l ponad 700.

Jakie rozszerzenia mają nowe domeny TLD?
W procesie aplikacji złożono około 1400 podań o nowe domeny najwyższego poziomu Wiele podań, dotyczyło rozszerzeń zawierających nazwy znanych światowych marek. Oprócz domen związanych z markami, wiele podań dotyczyło domen generycznych, czyli np. nazw różnych branż.

Czy wstępna rezerwacja nowych domen TLD jest płatna?

Nie, wstępna rezerwacja nowych domen najwyższego poziomu jest całkowicie darmowa. Uzyskujesz pierwszeństwo do rejestracji domeny, gdy tylko zostanie wprowadzona do naszej oferty. Po wstępnym zarezerwowaniu domeny, otrzymujesz od na wszelkie wymagane informacje i zostaniesz powiadomiony, gdy tylko będziesz mógł dokonać pełnej rejestracji domeny.

Ile będzie kosztować rejestracja nowych domen TLD?

Dokładne ceny nowych domen najwyższego poziomu nie są jeszcze znane. Kiedy otrzymamy szczegółowe informacje od instytucji wydającej nowe domeny TLD, niezwłocznie Cię o nich poinformujemy.

Czy wstępna rezerwacja domeny zobowiązuje do jej zakupu?

Nie. Wstępnie rezerwując domenę, nie jesteś zobowiązany do jej zakupu. Rezerwacja jest całkowicie darmowa i bez żadnych zobowiązań. Kiedy uzyskamy informacje na temat cen i warunków pełnej rejestracji domeny, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o potwierdzenie zainteresowania domeną.

Po co to wszystko? Jakie korzyści?

1. ujednolicenie adresów globalnych organizacji – firmy będą mogły oprzeć wszystkie swoje strony, blogi i strony wewnętrzne o jedną domenę, powiązaną z marką
2. wzrost zaufania – proces otrzymania kontroli nad gTLD trwa kilka miesięcy i jest kosztowny, stąd też tylko najwięksi, będą mogli sobie na to pozwolić.
3. algorytm wyszukiwarek i prezentowane wyniki – nowe domeny najwyższego poziomu, tworzą potencjalnie nowe możliwości w zakresie wyszukiwania ograniczonego tylko do danej domeny, która nas interesuje.
4. wzrost rozpoznawalności twojej marki w internecie jak i wśród potencjalnych użytkowników, przełoży się na widoczny zysk.