Brexit – problem dla posiadaczy 300.000 domen .EU

Nazwy z domeną .eu lub pisane cyrylicą .?? może rejestrować każda osoba, firma czy organizacja, która posiada siedzibę na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub w Liechtensteinie. Teraz, kiedy Wielka Brytania jest o krok od opuszczenia Unii, poza wieloma niewiadomymi pojawia się także kwestia rejestracji domen .eu przez Brytyjczyków. Co dla brytyjskich właścicieli 300.000 nazw z domeną .eu oznaczać będzie Brexit?

W 2018 Komisja Europejska wydała niepokojące oświadczenie dotyczące nazw z domeną .eu zarejestrowanych przez rezydentów Wielkiej Brytanii. Jest ono o tyle nietypowe w świecie domen, że zwyczajowo zmiany polityczne nie wpływały na utrzymanie domen. Przykładem może być .su (Soviet Union), która nadal jest prowadzona, mimo że ZSRR upadł w 1991 r.

Z zastrzeżeniem wszelkich postanowień przejściowych, które mogą być zawarte w ewentualnej umowie o wypowiedzeniu, unijne ramy prawne dla domeny najwyższego poziomu .eu nie będą już miały zastosowania do Zjednoczonego Królestwa od daty wycofania. […] Od dnia wycofania firmy i organizacje mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, ale nie w UE, oraz osoby fizyczne zamieszkałe w Wielkiej Brytanii przestaną być uprawnione do rejestrowania nazw z domeną .eu lub, jeśli są one abonentami .eu, do odnowienia nazw z domeną .eu zarejestrowanych przed datą wycofania. Akredytowani rejestratorzy .eu nie będą uprawnieni do przetwarzania jakichkolwiek wniosków o rejestrację lub odnowienie rejestracji nazw domeny .eu przez te przedsiębiorstwa, organizacje i osoby.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, wszystko zależy od ewentualnej umowy, nie ma bowiem jasności co do terminu Brexitu, a nawet co do jego nieuchronności. Mimo to KE powiadomiła:

Anulowanie istniejących praw posiadaczy oraz zakaz rejestrowania przez rejestratorów kolejnych wniosków o rejestrację lub odnowienie w odniesieniu do nazw domen .eu, których posiadacze już nie są uprawnieni, muszą być przygotowane w taki sposób, aby niezbędne środki były skuteczne od dnia 1 stycznia 2021 r. lub w przypadku, gdyby nie było umowy o wypowiedzeniu, która obowiązywała do 30 marca 2019 r., od 30 marca 2019 r.

Wybierz spośród 300+ domen krajowychZamów .eu

Wielka Brytania, według raportu EURid za 2 kwartał 2018 r., to czwarty największy rejestrator domen .eu, po Niemczech, Holandii i Francji. Utrata 304.000 domen z dnia na dzień może okazać się bardzo bolesna dla .eu.


Źródło: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *