Skrócenie okresu ważności certyfikatów SSL do 2 lat


Od 1 marca 2018 r. Urzędy Certyfikacji nie będą już wydawały trzyletnich certyfikatów OV i DV. Wszystkie ponowne wydania (reissue) OV i DV po 28 lutego 2018 r. mogą mieć maksymalną ważność 825 dni (ok. 27 miesięcy) niezależnie od tego na jaki okres pierwotnie certyfikat został wydany. Jeśli zatem posiadasz certyfikat wydany na 10 lat i dokonasz reissue to Urząd Certyfikacji będzie musiał skrócić jego okres ważności.

Oryginalny 3-letni certyfikat OV i DV, wydany przed 1 marca 2018, zachowuje 39-miesięczną ważność certyfikatu. Jedynie ponowne wydania (reissue) i wydania duplikatów certyfikatów będą podlegały skróconemu maksymalnemu okresowi ważności certyfikatu.

Reissue może być wymagane dla:

  • Dodawanie domeny do certyfikatu
  • Usuwanie domeny z certyfikatu
  • Zamiana domeny na certyfikacie
  • Zmiana informacji o organizacji (nazwa, adres, numer telefonu itp.)

Wybierz swój nowy certyfikat SSL spośród 110 w ofercie

Dobry tekst? Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *